100% quốc tế

Phương pháp Immersion – thẩm thấu ngôn ngữ

Cocoon

Lợi ích của phương pháp

Phương pháp ngôn ngữ Immersion tập trung vào cách truyền tải, giúp bé tiếp cận ngôn ngữ thứ hai tương tự như cách mà con tiếp cận tiếng mẹ đẻ; nhờ đó, tạo ra kết quả tốt hơn trong việc sử dụng thuần thục ngôn ngữ thứ hai so với phương pháp học truyền thống.
Với phương pháp này, bé sẽ được chăm sóc, học tập và vui chơi trong môi trường 100% nói tiếng Anh, giúp con có phản xạ ngôn ngữ tự nhiên, giao tiếp bằng tiếng Anh tự tin hơn.

Individualized care

Our preschool program includes:

Preschool program

Preschool is a big year. We’ve designed our program to give you complete confidence in every aspect of your child’s experience; from health and safety; to ready-for-school curriculum; to the full support of experienced teachers. Just as important, our program is based on what research says best prepares children for kindergarten…and all the big steps ahead.

Safety, security, and cleanliness practices that meet or exceed all state, local, and national guidelines

Signature practices

Our World at Skole curriculum includes preschool Signature Practices that offer hands-on approaches to encourage the skills your child will need in kindergarten and beyond: