Song ngữ

Là một phương pháp giáo dục trẻ học tập thông qua các giáo cụ trực quan

Cocoon

Lợi ích của phương pháp

Được sáng lập bởi Tiến sĩ người Ý Maria Montessori –là một phương pháp giáo dục trẻ học tập thông qua các giáo cụ trực quan, tập trung thúc đẩy tiềm năng của trẻ bằng môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt.

Đặc điểm nổi trội ở phương pháp Montessori là nhấn mạnh đến vai trò của tính tự lập, tự do (trong khuôn khổ cho phép) trong việc hình thành nhân cách trẻ, theo đúng triết lý “Đừng bao giờ giúp trẻ việc mà trẻ có thể tự làm được” của Maria Montessori

Các môn học

Bao gồm: Ngôn ngữ, Toán học, Giác quan, Kỹ năng cuộc sống và Văn hoá.

Toddlers program

Preschool is a big year. We’ve designed our program to give you complete confidence in every aspect of your child’s experience; from health and safety; to ready-for-school curriculum; to the full support of experienced teachers. Just as important, our program is based on what research says best prepares children for kindergarten…and all the big steps ahead.

Safety, security, and cleanliness practices that meet or exceed all state, local, and national guidelines

Signature practices

Our World at Skole curriculum includes preschool Signature Practices that offer hands-on approaches to encourage the skills your child will need in kindergarten and beyond:

Ages

we meet kids where they are.